Gdzie opracowany został Windows NT?

Czy wiecie, że… System operacyjny Windows NT w większości został opracowany przez Microsoft-Israel.

Czytaj więcej