Co oznacza nazwa Malta?

Czy wiecie, że… Nazwa Malta pochodzi od greckiego słowa miód.

Czytaj więcej