Który kraj nazywany jest „tysiącem wzgórz”

Czy wiecie, że… Rwanda jest określana mianem kraju „tysiąca wzgórz”.

Czytaj więcej